view cart menu separator categories menu separator faq
advanced search
วิธีการสั่งซื้อ
การเลือกซื้อสินค้าและค้นหาสินค้า ต้องทำอย่างไร
การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตต้องทำอย่างไร
paypal คืออะไร และมีวิธีการอย่างไร
หลังจากชำระเงินแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
การจัดส่งสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร
สินค้าที่สั่งจะได้รับเมื่อไร
หากสินค้าชำรุดหรือไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อต้องทำอย่างไร
ถ้าต้องการคืนสินค้าต้องทำอย่างไร


วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากร้าน iBook (How to Order from iBook) - สำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านสบายบุ๊ค สามารถดูภาพประกอบและวิธีการสั่งซื้อสินค้าจากร้านด้านล่างนี้ค่ะ รับรองว่าการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าบนอินเตอร์เน็ตไม่ได้ยากอย่างที่คิด คนที่ไม่เคยซื้อสินค้าจากอินเตอร์เน็ตก็สามารถเข้าใจได้ง่าย มี 6 ขั้นตอนตามด้านล่างนะคะ 1. หลังจากเลือกดูสินค้าในเวปแล้ว ถ้าลูกค้าสนใจจะสั่งซื้อสินค้า ให้คลิ๊ก Add to Card เพื่อเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้านะคะ 2. เมื่อคลิ๊ก Add to Card แล้ว หน้าเวปจะเปลี่ยนเป็นรูปตามด้านล่างนี้นะคะ ถ้าหากต้องการซื้อสินค้าหนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียว สามารถคลิ๊ก "ชำระเงิน" ได้เลยค่ะ แต่ถ้าต้องการซื้อสินค้าเล่มอื่น ๆ เพิ่ม "คลิ๊กเลือกสินค้าเพิ่ม" ซึ่งถ้าต้องการซื้อเล่มอื่น ๆ ก็คลิ๊ก Add to Cart ในหน้าสินค้า (เหมือนในข้อ 1) ระบบตะกร้าสินค้าจะรวมสินค้าให้อัตโนมัติค่ะ หลังจากคลิ๊กสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว รบกวนโอนเงินค่าหนังสือภายใน 3 วันนะคะ เพราะว่าถ้าหากเลยกำหนด ระบบของร้านจะทำการลบการสั่งซื้อที่มีสถานะรอการชำระเงินออกโดยอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้าจะต้องคลิ๊กสั่งซื้อเข้ามาใหม่ค่ะ

top^

การเลือกซื้อสินค้าและค้นหาสินค้า ต้องทำอย่างไร
ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามหมวดหมู่ของหนังสือ หรือค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง หรือสำนักพิมพ์ ในช่อง search แล้วคลิก search เพื่อเริ่มการค้นหา

top^

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตต้องทำอย่างไร
ท่านสามารถชำระเงินผ่านระบบ paypal

top^

paypal คืออะไร และมีวิธีการอย่างไร
paypal คือระบบการเรียกเก็บเงินใน e-commerce โดยท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับ ID ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า หลังจากนั้นจึงจะทำตามขั้นตอนการสั่งซื้อได้ตามปกติ เมื่อสิ้นสุดการสั่งซื้อระบบจะทำการ link ไปยัง paypal เพื่อยืนยันการจ่ายเงิน และจะแจ้งไปยังอีเมลล์ของท่าน

top^

หลังจากชำระเงินแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
เมื่อชำระเงินและเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว (บัตรเครดิตผ่าน) ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการชำระเงินและแจ้งว่าจะได้รับสินค้าภายใน 7 วัน แต่หากการชำระเงินของท่านไม่สมบูรณ์ ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งกลับมาชำระเงินอีกครั้งภายใน 30 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันภายใน 2 วันทำการ โปรดติดต่อกลับมายังเรา

top^

การจัดส่งสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร
หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินแล้ว เราจะทำการจัดรายการหนังสือตามใบสั่งซื้อของท่าน หลังจากนั้นจะส่งสินค้าไปยังไปรษณีย์ไทย เพื่อทำการจัดส่งต่อไป

top^

สินค้าที่สั่งจะได้รับเมื่อไร
การจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับที่อยู่ในการจัดส่ง หากต้องการให้จัดส่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 3-5 วันและต่างจังหวัดใช้เวลา 7-10 วัน

top^

หากสินค้าชำรุดหรือไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อต้องทำอย่างไร
หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อท่านสามารถเปลี่ยนคืน โดยติดต่อกลับมาภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน

top^

ถ้าต้องการคืนสินค้าต้องทำอย่างไร
ทาง ibook จะรับประกันหนังสือทุกเล่มที่ท่านสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ http://ibook.ecrater.com หากท่านไม่พอใจสินค้าสามารถคืนสินค้าได้ทางเว็บไซต์ http://ibook.ecrater.com และทางเรายินดีคืนเงินโดยท่านจะต้องระบุเหตุผลในการคืนสินค้า โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ท่านจะต้องติดต่อกลับมาที่ http://ibook.ecrater.com ภายในกำหนดระยะเวลา 7 วันหลังจากท่านได้รับสินค้าพร้อมระบุ หมายเลขการสั่งซื้อ พร้อมเหตุผลในการคืนสินค้า 2. ท่านจะต้องส่งคืนสินค้า และสำเนาหลักฐานใบเสร็จรับเงิน มาที่บริษัท ภายในกำหนดระยะเวลา 7 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้ติดต่อกลับมา 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ 4. สินค้าที่รับคืนจะต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด ฉีกขาด เสียหาย มีรหัสประจำสินค้าครบถ้วนและต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากบริษัทผ่านทางhttp://ibook.ecrater.com เท่านั้น มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับคืน 5. เมื่อท่านดำเนินการตามข้อ 1.-4. แล้ว บริษัทจะใช้เวลาตรวจสอบและทำเรื่องคืนเงินประมาณ 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าและเอกสารหลักฐานครบถ้วน 6. เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง บริษัทจะส่งเงินค่าสินค้าคืนโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือสั่งจ่ายธนาณัติ ในนามของผู้สั่งซื้อสินค้า โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังนี้ - ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ภายในประเทศเป็นเงิน 30 บาท - ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 200 บาท หรือตามที่ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตเรียกเก็บจากบริษัท - ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อและจัดส่งธนาณัติ (ถ้ามี)

top^

Last Updated: 14 Oct 2007 00:34:57 PDT home  |  about  |  terms  |  contact
Powered by eCRATER - a free online store builder