view cart menu separator categories menu separator faq
advanced search
*นโยบายสิทธิส่วนบุคคล : Privacy

นโยบาย และข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์


เมื่อท่านเลือกใช้สั่งซื้อสินค้าจากเรา ความปลอดภัยในการสั่งซื้อ คือนโยบายที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และข้อมูลต่อไปนี้ จะทำให้ท่านได้ทราบและเข้าใจถึงนโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเรา

การคุ้มครองข้อมูลคำสั่งซื้อ
เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการในการสั่งซื้อที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าทุก ข้อมูลต่างๆ ของท่านที่ให้ไว้กับเราเพื่อทำการสั่งซื้อออนไลน์ จะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่มีการเปิดเผยหรือขายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ เป็นอันขาด


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าจากทางเรา เราจำเป็นจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินกับเรา ซึ่งรวมถึงที่อยู่ของท่านด้วย ทั้งนี้เราจะใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ เพื่อให้การบริการกับท่านเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถบรรลุคำสั่งซื้อระหว่างท่านกับเราได้


หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส่งสินค้าเท่านั้น ในบางครั้งทางเราอาจจะต้องติดต่อไปยังลูกค้า เพื่อยืนยันถึงกำหนดการนัดหมายหรือสถานที่รับสินค้าเพื่อที่จะได้ส่งถึงมือลูกค้าไดอย่างอย่างแน่นอน ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานการบริการของเรา ในบางครั้งทางเราอาจจะต้องทำการติดต่อสอบถามไปยังลูกค้า เพื่อยืนยันถึงความเรียบร้อยของสินค้าของเรา หลังจากที่ได้มีการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว เราไม่มีนโยบายในเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เพื่อการอื่น


เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะทำการเก็บข้อมูลบางอย่างที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่บ่งบอกถึงตัวตนของท่าน อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้, โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ที่ใช้ และหมายเลข IP ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อพัฒนาบริการของเราให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราอาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจเช็คปัญหาบนเซิร์ฟเวอร์ของเราและควบคุมระบบบนเว็บไซต์ของเราด้วย


ข้อตกลงของท่าน
เมื่อท่านตัดสินใจซื้อสินค้ากับเราแล้ว ท่านตกลงที่อนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา อย่างไรก็ตามทางเราสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีการแจ้งบนเว็บไซต์เพื่อให้ท่านทราบ ซึ่งหากท่านใดไม่ตกลงกับนโยบายที่ได้มีการแก้ไขใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกกับเราได้

ในระบบการสั่งซื้อสินค้าเมื่อท่านเลือกหนังสือที่ต้องการได้แล้ว ระบบจะทำการแสดงรายละเอียดของหนังสือเช่น ชื่อหนังสือ จำนวนเล่ม ราคา และส่วนลด(ถ้ามี) เมื่อท่านเลือกซื้อหนังสือที่ต้องการครบถ้วนแล้ว ระบบจะทำการให้ท่านตรวจสอบข้อมูลของรายการหนังสืออีกครั้ง ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนหนังสือที่ต้องการได้ หลังจากนั้นระบบจะเปลี่ยนเป็นจำนวนที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งคำนวณราคาหนังสือทั้งหมดอีกครั้ง เมื่อระบบปรับเปลี่ยนข้อมูลแล้วระบบจะให้ลูกค้ากรอกข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดส่งสินค้ารวมทั้งวิธีการชำระเงิน
Last Updated: 14 Oct 2007 00:34:57 PDT home  |  about  |  terms  |  contact
Powered by eCRATER - a free online store builder